Οι αρχές και η φιλοσοφία μας

Οι αρχές μας

  • Έμφαση στην ποιότητα.
  • Εστίαση στα χαρακτηριστικά και στις αρχές που μας διαφοροποιούν.
  • Χρήση των βέλτιστων πρακτικών.
  • Φροντίδα για συνεχή βελτίωση.

Η φιλοσοφία μας

  • Προτεραιότητά μας οι επισκέπτες μας.
  • Είμαστε εδώ για να κάνουμε τη διαφορά.
  • Επιδιώκουμε οι άνθρωποι των Capsis να νιώθουν καλά για την εργασία στα Capsis Hotels.
  • Μέλημά μας οι επισκέπτες & οι άνθρωποι της ομάδας των Capsis να έχουν μια ικανοποιητική εμπειρία στα Capsis Hotels.